Než se začne kreslit dům

Často se na nás obracejí klienti, abychom jim vyřešili interiér rodinného domu, na který mají dokončený projekt ke stavebnímu povolení, někdy je jejich dům dokonce už postaven. Majitelé si nevědí rady se zařízením, hledají tedy "bytového architekta".

Tato profese však ve své podstatě neexistuje, architekt by měl vyřešit každý úkol komplexně včetně interiéru, aby stavba sloužila svému účelu co nejlépe.

 

Bydlí se uvnitř

Jestliže má rodinný dům odpovídat potřebám svých příštích obyvatel, musí především dobře plnit všechny funkce bydlení. Hodnotná architektura vnějšího vzhledu je určitá přidaná hodnota, nesmí být ale samoúčelná. Než architekt nakreslí první skicu, měly by jí předcházet rozhovory o životním stylu rodiny.

Dům musí vznikat směrem "zevnitř ven", tedy od konceptu vnitřní struktury bydlení, která se nakonec propíše i na fasády. Nesmí být jen líbivou slupkou, do které se pak zařízení "nějak" naskládá. Pokud si architekt zakládá na vnější kompozici a interiér odmítá řešit, jde mu více o prezentaci vlastního umění než o spokojenost klientů.  

Projekt interiéru by měl vznikat souběžně s projektem celé stavby. Už ve studii – při řešení konceptu – musí být základní rozmístění nábytku jasně dané. Přestože řešení domu ovlivňuje mnoho faktorů (návaznost na zahradu, výhledy do okolí, orientace ke světovým stranám, vytvoření soukromí), nesmí se v této fázi podcenit ani správný provoz jednotlivých funkčních zón. Čistý tvar obývacího pokoje s krásným výhledem přestává být pro obyvatele atraktivní, pokud se do společného obytného prostoru nedá umístit kuchyně s potřebnými pracovišti nebo tu není dost místa na pohodlné stolování. Vstup s efektním přístřeškem či designovými dveřmi nemá smysl, když si rodina nemá kam odložit kabáty a obuv…

Srovnání původních a nových návrhů u jednoho z projektů, který bylo nutné přepracovat:


A ještě jeden příklkad změny projektu rodinného domu:
 


Přijďte včas

V dokončeném projektu, kde se nábytek jen tak trochu nastínil, případně neřešil vůbec, lze jen velmi těžko dělat zásadní změny vyplývající z potřeb interiéru. Posunout příčku není problém, někdy si ale umístění větších kusů nábytku nebo sanity vyžádá také jinou polohu oken, zasahuje tedy i do vnějšího vzhledu a autorských práv.

Běžně se v projektech (a nejen typových) vyskytuje kuchyně, kde na žádné ze stěn není prostor pro vysoké skříně se spotřebiči, nebo šatna s tak širokým oknem, že při stěnách nezůstala na šatní skříně dostatečná hloubka.

Pokud autor rodinného domu odmítá řešit interiér, případně si sami přejete interiér právě od našeho studia, je potřeba navázat spolupráci ještě před dokončením projektu, aby se práce na něm mohly koordinovat. Projekt interiéru ovlivní samotnou stavební část i všechny profese (topení, elektroinstalaci, vodu, kanalizaci). Včasným řešením interiéru si ušetříte náklady za změny projektu, někdy třeba i zjistíte, že by bylo vhodnější začít úplně znovu s novým projektem. Ztráta času a peněz za špatný projekt ale není tak hrozná v porovnání se zjištěním, že jste postavili špatný dům a budete špatně bydlet.


Soubory: